ІФКМ © Про сайт | Контакти

Iвано-Франкiвський Краєзнавчий Музей

Надає практичну науково-методичну допомогу при створенні музеїв на громадських засадах, вивчення краєзнавства, публікація статей в галузі музеєзнавства

Науково-методичний відділ

Популяризує діяльність музею в засобах масової інформації та інтернеті.

Відділ реклами, друку та інформації

У структурі музею є такі  експозиційні відділи: природи, археології, історії, іконографії, народного мистецтва, а також неекспозиційні: науково-освітній, науково-методичний, охорони пам’яток історії та культури, фондів. У 2010-му в музеї відкрито відділ реставрації, який проводить профілактичні і консерваційно-реставраційні  роботи предметів музейного фонду.

Робочі структурні підрозділи краєзнавчого музею

Відділи музею.

Відділ історії

Відділ природи

Свою роботу спрямовує на вивчення природних особливостей області і на пропаганду природоохоронних знань серед мас населення. Відділ займається вивченням флори і фауни минулих епох та сучасності.

Відділ природи

Займається висвітленням чотирьох етнографічних регіонів Прикарпаття, пропагує народне мистецтво, творчість народних майстрів, членів НСХУ, створює каталог народних митців Прикарпаття.

Відділ народного мистецтва

Працює над дослідженням наукових тем, написанням статей по тематиці історії Прикарпатського краю, займається пошуком експонатів та виставковою діяльністю. Має власну експозицію.