ІФКМ © Про сайт | Контакти

Iвано-Франкiвський Краєзнавчий Музей

«Новорічний дар для Крайового Товариства Червоного Хреста»

з фондів Івано-Франківського краєзнавчого музею,

як приклад благодійності в період Першої світової війни

В умовах тривалих бойових дій особливо актуальною стає діяльність гуманітарних організацій та благодійна активність населення. Яскравим прикладом цього є події Першої світової війни, що закінчилась 105 років тому. Однією із структур, що надавала значну медичну та гуманітарну допомогу був Австрійський Червоний Хрест. Дана структура розгорнула свою діяльності і на теренах Станиславівщини. Станом на 1914 р. Австрійське Товариство Червоного Хреста фактично складалось із декількох окремих місцевих структур, що підпорядковувались Відню. Безпосередньо на території Станиславівщини (як і в королівстві Галіції і Лодомерії вцілому) свою діяльність проводив місцевий (крайовий) Червоний Хрест, який офіційно називався Патріотичне Товариство Панів та Пань для допомоги Червоному Хресту в Галичині (німецькою «Patri-oticher Landfes-Herren-und Frauen Hilfsverein vom Roten-Kreuze in Galizien», або «Galicyjskie Towarzystwo Pań i Panów Czerwonego Krzyża» у польському варіанті). Проте, загальновідоме воно стало, як «Галицький Червоний Хрест». Ще до початку Першої світової війни в 1913 р. цю структуру очолив князь Павел Сапіга (Paweł Sapieha). Він був її керівником продовж всієї війни і аж до завершення діяльності організації.

З початком Першої світової війни Галицький Червоний Хрест активізував діяльність спрямовану на забезпечення надання медичної допомоги під час бойових дій. Для забезпечення різних напрямків своєї діяльності організація намагалась отримати фінансову підтримку з боку місцевого населення. Одним із таких заходів, в рамках якого проводився збір пожертв від населення краю, був так званий «Новорічний дар». Дана акція в різні роки широко висвітлювалась у місцевій пресі.

 На сторінках часопису «Kurjer Lwowski» детально пояснювався механізм участі у цьому благодійному заході. Зокрема, у повідомленні розміщеному у випуску газети за 1 січня 1918 р. зазначалось, що за кожну пожертву на суму від однієї крони  жертводавець отримає підтвердження із серією та номерами. У фондах Івано-Франківського краєзнавчого музею зберігається одне із таких підтверджень передачі «Новорічного дару» на користь місцевої філії Червоного Хреста.

Наявний у музеї екземпляр цього історичного джерела отриманий із с. Гостів Тлумацького району (тепер Івано-Франківський район, Івано-Франківської області). Він датований 1918 р. Цей «Новорічний дар» був виданий під номером 08087. Окрім того, на лицьовій стороні по центру було нанесено червоний хрест і поверх зображення подано наступний текст польською мовою: «Новорічний дар для Краєвого товариства Червоного Хреста». Нижче під несуцільною лінією  ромбів вказано: «Іменем Крайового Товариства підтверджую передачу отримання ...». По центру напис жирним текстом «Кор. 1» (одна корона), зліва вказана серія, а праворуч – номер. Далі подано імена та посади очільників Крайового відділу організації: «ПАВЕЛ КНЯЗЬ САПІГА Президент», «ЙОЗЕФ НЕУМАН Віце-президент», «БОЛЕСЛАВ ЛЕВІЦКІ Генеральний скарбник».

 


Олег Олійник, провідний науковий співробітник

Івано-Франківського краєзнавчого музею

Зворотна сторона «Новорічного дару»

(фонди Івано-Франківського краєзнавчого музею)


На зворотній стороні у рамці, з двох квадратів розміщено написи зліва німецькою, а справа українською мовами «НОВОРІЧНИЙ ДАР для Краєвого Товариства Червоного Хреста».

Загалом даний документ є одним із численних свідчень, хоч і опосередкованих, як значного польського впливу (більшість тексту надрукована польською мовою) в рамкам місцевої філії Австрійського Червоного Хреста, так і значної благодійної активності населення Прикарпаття в період Першої світової війни.


Олійник О. Діяльність Австрійського Товариства Червоного Хреста на території Прикарпаття в період Першої світової війни на сторінках тогочасної періодики. Historia zaklęta w pamięci. Stanisławуw i Ziemia Stanisławowska w polskiej i ukraińskiej przestrzeni historycznej. Tom II. Życie codzienne. Red. Adam Adrian Ostanek. Warszawa – Iwano-Frankiwsk, 2021. С. 93-108.

Cotter C. Red Cross. 1914–1918-online. International Encyclopedia of the First World War.: веб-сайт. URL: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/red_cross (дата звернення: 22.8.2020).

Dar noworoczny dla «Czerwonego Krzyża». Kurjer Stanisławowski. 1917. 30 grudnia. Nr. 1562. s. 2.

Komunikaty. «Dar noworoczny». Kurjer Lwowski. 1918. 1 stycnia. Nr. 1. s. 7.

Komunikaty. Dar noworoczny dla «Czerwonego Krzyża». Kurjer Lwowski. 1917. 1 grudnia. Nr. 561. s. 3.

Komunikaty. Krajowe Stowarz. Czerwonego Krzyża. Kurjer Lwowski 1918. 1 stycnia, Nr 1. s. 7-8.

Książę Paweł Sapieha – pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, веб-сайт. URL: http://pck.malopolska.pl/ksiaze-pawel-sapieha-pierwszy-prezes-polskiego-towarzystwa-czerwonego-krzyza/ (дата звернення: 3.11.2019).


Лицьова сторона «Новорічного дару»

(фонди Івано-Франківського краєзнавчого музею)