ІФКМ © Про сайт | Контакти

IФКМ

Івано-Франківський краєзнавчий музей

Важливе місце в діяльності музею займає збиральницька робота. Авторитет  кожного музею залежить від якості та кількості його фондів. Нині у музейних фондосховищах зберігається понад 130 тисяч одиниць. Багато експонатів мають загальнонаціональну цінність.

 До музейного зібрання належать предмети і колекції археології, природи,  зброї,  нумізматики,  філателії, живопису, іконопису, одягу, вишивки, виробів з металу, дерева та шкіри, речей побуту. Вагомою є колекція документів та стародруків.

Особливо цікавими є знахідки, виявлені під час проведення археологічних  розкопок, організованих музеєм на території  Давнього Галича. В музейній колекції є унікальні експонати ХІІ ХІІІ ст. (хрестики-енколпіони, ювелірні вироби).

Велика таксидермічна колекція знайомить відвідувачів з тваринним  світом західних областей України.

 Дізнатись про історію розвитку території, природні ресурси краю можна, оглянувши експонати з геологічної, мінералогічної, палеонтологічної та природничої збірок.

Чільне місце у фондовій збірці  посідає  колекція  зброї, основу якої становлять зразки західноєвропейського озброєння ХVІІІХХ ст. Це різноманітні шаблі, шпаги, мечі, ятагани,  бердиші, топірці, сокири, протазани, піки, арбалети, пістолі. Музей має пернач «шестопер», який  свого часу мав як бойове, так і церемоніально-символічне призначення, був відзнакою козацької старшини. Також у колекції є зразки африканської й азійської зброї.

Окрасою збірки є східний меч ХІІ ст. Клинок оздоблений східним декоративним візерунком, руків’я виготовлено із слонової кістки, ремінці із крокодилячої шкіри. Ймовірно цей меч належав  представникові  боярського стану Галицької Русі, а можливо, комусь із князів.

У нумізматичній колекції – римські динари, арабські дирхеми Х ст., польсько-прусські соліди, іспанські й австрійські таляри, австро-угорські корони, російські рублі, німецькі рейхсмарки та інші.

Також у фондах музею зберігаються монети й асиґнації  50 – 90-х  років ХХ ст. 53 країн  світу.

Джерелами поповнення нумізматичної колекції стали  фонди Покутського   музею  та  скарби,   знайдені на території області.

Музей також має велику філателістичну колекцію. Особливо цінною є знаменита колекція Комарова.

Загальна кількість творів іконопису порівняно невелика, проте доволі різноманітна щодо тематично-сюжетного діапазону й художньо-мистецького виконання. Хронологічно твори охоплюють  ХVІІ – поч. ХХ ст. та презентують зразки західноукраїнського  професійного і народно-ремісничого малярства. До найдавніших пам’яток належить декілька ікон ХVІІ ст. Найбільша кількість пам’яток іконопису музейної колекції – це твори ХVIІІ ст.

Багатою є музейна колекція чоловічого та жіночого одягу, предметів декоративно-ужиткового мистецтва чотирьох етнографічних реґіонів Прикарпаття.

Цікавою є колекція стародруків. Найчисельнішими є книги,  виготовлені у друкарнях Києво-Печерської і Почаївської  лавр. Найдавніші з них відносяться до першої половини ХVII ст. Багато  стародруків – першої половини ХVIII ст. Серед книжок церковного змісту переважають служебники та молитовники.

Особливої уваги заслуговує наукове видання 30-х років ХVIII ст. «Географія світу», що вийшло у Кракові за сприяння короля Авґуста.

Музейні фонди стали базою для експозицій  та  численних виставок.

Предмети  й  колекції  музейного фонду вивчають науковці України, Польщі, Росії, Словаччини, Канади, Німеччини та інших країн.

Кожного року музейні фонди поповнюються новими експонатами.