ІФКМ © Про сайт | Контакти

IФКМ

Івано-Франківський краєзнавчий музей

Івано-Франківський краєзнавчий музей є одним із важливих науково-дослідних центрів Прикарпаття. Тут щороку організовують  три-чотири наукові

конференції. Серед важливих конференцій, проведених у музеї за останні роки, можна відзначити такі, як «Мистецтво і традиційна культура  українського зарубіжжя», «Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття», «Екологічні проблеми Прикарпаття», «Екологічні проблеми вивчення та охорони птахів».

Музейні співробітники  проводять значну науково-дослідницьку  роботу з питань археології,  природи,  історії,  етнографії,  культури українського народу. Результатом цієї діяльності є підготовка наукових та науково-популярних статей, буклетів, книжок.

Багатющим  джерелом  для  дослідження  є музейні фонди ( понад 130 тисяч одиниць збережень), над вивченням яких працюють учені не тільки Прикарпаття, але і Києва, Львова, Москви, Варшави, Кракова, Праги, представники української діаспори Європи, Америки.

Спільно з Інститутом народознавства НАН України музей видає «Наукові записки», де друкують свої статті та повідомлення на історичні, природничі, етнографічні й екологічні теми  як музейні працівники, так і вчені багатьох міст України та зарубіжжя. Нещодавно вийшов друком десятий номер «Наукових записок».

Вісім  наукових співробітників  музею захистили  кандидатські дисертації,  двоє –  докторські.

Налагоджено співпрацю між Івано-Франківським краєзнавчим музеєм та обласним музеєм міста Сату-Маре (Румунія) щодо організації спільних проектів  –  дослідження  природи, археології, етнографії  Карпатського реґіону, взаємообміну виставками, проведення  наукових конференцій та круглих столів, публікацій у наукових вісниках, а також співпраці в туристичній галузі.

Спільно з обласною організацією Українського товариства охорони пам’яток історії та культури  підготовлено до друку і видано «Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франківська область» (у двох частинах).

Музейні працівники брали активну участь у розробці двомовного (українською та англійською мовами) історико-культурологічного видання  

«Прикарпаття. Спадщина віків: пам’ятки природи, історії, культури, етнографії».  Воно  побачило  світ  у  2006 році.  Структуру  видання  становлять  чотири тематичних розділи: пам’ятки природи, історичний літопис, етнографічна мозаїка, Прикарпаття туристичне.

Івано-Франківський краєзнавчий музей тісно співпрацює з Українським університетом у Москві,  проводячи  спільні наукові конференції.

Починаючи з 1956 року,  музей  разом  із Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника, науково-дослідними інститутами Львова, Києва, Санкт-Петербурґа   щороку  організовує  археологічні експедиції. Тільки за 1987 — 1988 роки в межиріччі Дністра і Пруту  археологи Борис Василенко і Богдан Томенчук виявили близько 1,5 тисяч  нових археологічних пам'яток.        

Особливо слід відзначити експедиції з дослідження Давнього Галича, середньовічних монастирів Прикарпаття та експедиції до селища Печеніжина Коломийського району і  села Шевченкового  Галицького району. Крім археологічних,  музей  організовує  і  природничі, етнографічні та краєзнавчі експедиції.

 На базі  музею  проводять  науково-освітні  й  культурні заходи. Науково-освітню  роботу  музею спрямовано на вироблення стратегії суспільної комунікації, вдосконалення роботи з постійними  та  на пошук потенційних відвідувачів,  а також впровадження  нових форм роботи. Це, зокрема, «Школа юного екскурсовода», навчання в якій розраховано на учнів старших класів. Для  студентів  вищих  навчальних  закладів  проводять  лекторій «Місто, в якому я навчаюся», де студенти не тільки прослуховують екскурсії, але і використовують матеріали музейної експозиції для написання наукових праць, курсових  та дипломних робіт.

Працівники  науково-освітнього відділу постійно проводять  маркетинґові дослідження музейних послуг, що дозволяє виявити і краще вивчити структурну мотивацію відвідувачів, удосконалити ті, що існують,  та розробити нові тематичні екскурсії.

Музей  співпрацює  з Реґіональним туристично-інформаційним  центром щодо проекту «Музейне коло Прикарпаття».

         Науковці беруть участь у семінарах музейних працівників, на яких обговорюють перспективи співпраці в рамках інтернет-сайту www.myseum.if.ua,  який  сьогодні  є найбільшим інформаційним джерелом про музеї Івано-Франківської області. На цьому сайті  подають  інформацію  про музеї та культурно-освітні заходи, які тут проводять. У рамках проекту «Культурно-пізнавальний туризм у місті Івано-Франківську»  видано довідковий буклет «Музеї  Івано-Франківська».  

         Працівники відділу природи  популяризують  знання  про  природні особливості  області,  охорону  навколишнього  середовища  загалом.  Спільно з обласним державним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді проводять семінари, виставки. Основними темами на них є: «Природно-заповідний фонд області та проблеми його охорони», «Рослини та тварини західних областей України», «Національні парки і заповідники області».

   Музейні працівники виступають на курсах керівників різноманітних гуртків, експедиційних загонів, проводять екскурсії з експозиції, надають консультації. На базі музейної експозиції організовують семінари, навчання.

   У музеї започатковано проведення зустрічей з цікавими, творчими особистостями Прикарпаття – «Зустрічі в ратуші». У рамках таких зустрічей проводять  круглі столи, організовують  виставки.

           Музейні працівники розробляють і вдосконалюють форми обслуговування відвідувачів, розробляють  та вдосконалюють тематичні екскурсії та лекції.

           Тематику  екскурсій розробляють   враховуючи  вікові особливості й освітній рівень відвідувачів  –  для  дошкільнят, учнів молодших класів, старшокласників і студентів, туристів.        

       Різнобічною та багатогранною є виставкова діяльність. У музеї та його філіях  щороку  організовують  понад  80 виставок.  Експонують матеріали як музейних,  так і приватних колекцій.

Музей співпрацює з науково-освітніми установами міста,  найплідніше  з міським і обласним відділами освіти, а також з  міським центром дитячої та юнацької творчості. Результатом цієї співпраці є  щорічні виставки дитячих творчих робіт, які вже стали традиційними:

Дивосвіт різдвяного затишку.

Карпатський вернісаж (до Великодніх свят).

Виставки творчих робіт до Дня вчителя.

Ці виставки презентують творчий доробок талановитої молоді Прикарпаття та викликають значну зацікавленість  у відвідувачів.

Науково-освітній відділ займається виданням буклетів, каталогів, альбомів, путівників.

Для ЗМІ співробітники готують пакет інформації про заходи, які відбуваються в музеї.  

У 2009 році  побачило світ видання «Врятовані скарби» (колекція ікон ХVІІ – поч. ХХ ст. з музейної збірки).