ІФКМ © Про сайт | Контакти

Iвано-Франкiвський Краєзнавчий Музей

Бофон з фондів Івано-Франківського краєзнавчого музею присвячений двадцятій річниці створення ОУН
Однією із найбільш визначних структур, що ставила собі за мету відбудову української держави після поразки визвольної боротьби в 1917-1921 рр., була Організація українських націоналістів. Упродовж 20-х рр. виник цілий ряд структур, що опиралися на ідеологію націоналізму. Підготовчі процеси до створення єдиної організації завершилися станом на середину 1928 року. Проте сам об’єднавчий з’їзд вдалося провести лише на початку наступного року. Він відбувався впродовж 28 січня - 3 лютого в одному з готелів Відня на вулиці Канта. Саме 3 лютого минає 95 років з часу створення ОУН. Очолив її полковник Євген Коновалець. Річницю створення даної структури відзначали, як у підпіллі, так і на еміграції.

Яскравим свідченням цього є бофони (скорочення від словосполучення “бойовий фонд”) – це однобічні (рідше двобічні) грошові документи (квитанції) з національною символікою та символікою ОУН і УПА й відповідними написами (або тільки із символікою, без написів), із фіксованими номіналами (чи без номіналів). Уповноважені особи від імені ОУН чи УПА видавали їх населенню за добровільно внесені, стягнуті як контингент, реквізовані кошти, у вигляді готівки, іноді продуктів харчування, одягу тощо. Крім суто фінансової ролі, бофони також виконували агітаційну функцію, тому їх використовували в повстанській пропагандистській роботі.

Один із таких бофонів, надрукованих вже в еміграції, зберігається у фондах Івано-Франківського краєзнавчого музею. Банкнота виконана на папері білого кольору прямокутної форми. Зображення нанесено чорними, червоними та сірими чорнилами з обох боків. Цей двосторонній грошовий документ номіналом 1 англійський шилінг створений для збирання коштів серед емігрантів у фонд воюючої України, випущений в Лондоні у 1949 р. до 20 річниці заснування ОУН.

На лицьовому боці (червоними, чорними чорнилами) зображено Герб обрамлений філігранню (білими зигзагоподібними та хвилястими лініями, що переплітаються радіально у 3 ряди); по центру Герба зображено емблему ОУН. Над малюнком подано наступний текст: “ВИЗВОЛЬНИЙ ФОНД ОУН”; праворуч та ліворуч від малюнка номінал цього грошового знаку: “1 ШІЛІНГ”. Під малюнком вказано: “В ДВАДЦЯТУ РІЧНИЦЮ ЗАСНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ”. Нижче цього тесту надруковані літери: “М” та “Б”. Ліворуч від зображень написи: “33361” (на грошових документах такого типу ставили п’ятизначний номер) і “1 ШІЛІНГ”.

На звороті (сірими чорнилами) справа – портрет Є. Коновальця; ліворуч – зображення у прямокутнику 2 вояків УПА у мазепинках зі зброєю в руках. Дещо позаду них, праворуч зображено церкву над якою емблема ОУН (у вигляді сонця, від якого відходять промені), схід сонця як символ відродження української державності. По обох боках від малюнка вертикальна філігрань (хвилясті лінії, що переплітаються). По кутах прямокутного малюнка зображено Герби. Над малюнком зазначено: “ВИЗВОЛЬНИЙ ФОНД”; нижче малюнка подано написи  – “1929”, “ОУН”, “1949”.


Ольга Коретчук, вчений секретар

Івано-Франківського краєзнавчого музею,

Олег Олійник, провідний науковий співробітник

 Івано-Франківського краєзнавчого музею.


Бофон ОУН. 1 шилінг. Лондон, 1949 р.

(фонди Івано-Франківського краєзнавчого музею)


Загалом описаний бофон є важливим джерелом для дослідження боністики в рамках українського національно-визвольного руху 40-х рр. ХХ ст. в еміграції. Він також засвідчує важливість відзначення річниці створення ОУН та вшанування постаті Є. Коновальця, як засновника і лідера цієї структури для українців, що перебували межах Великої Британії в означений період.


В’ятрович В. Народження ОУН. URL: https://www.istpravda.com.ua/columns/ 2023/02/3/162360/

Клименко О. Бофони: грошові документи ОУН і УПА / Авт.-упоряд. О. О. Клименко; За ред. В. М. Даниленка. К.: Університет банківської справи Національного банку України, 2008. 192 с., іл. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Klymenko_OO/Bofony_ hroshovi_dokumenty_OUN_i_UPA/

Мельник І. Створення ОУН. URL: https://zbruc.eu/node/18312

Патриляк І. К. Організація українських націоналістів. Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. К.: В-во “Наукова думка”, 2010. 728 с.: іл.. URL: http://www.history.org.ua/?Termin= Orhanizatsiia_ukrainskykh